PRYWATNOŚĆ

ZASADY I WARUNKI

 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") opisuje, w jaki sposób Green Warm Technology SIA ("Green Warm Technology SIA", "my", "nas" lub "nasz") gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe ("Dane Osobowe"), które użytkownik ("Użytkownik", "Ty" lub "Twój") może dostarczyć na stronie koleda.co i w każdym z jej produktów lub usług (łącznie "Witryna" lub "Usługi"). Opisuje również wybory dostępne dla Ciebie w odniesieniu do naszego wykorzystania danych osobowych i jak można uzyskać dostęp i aktualizować te informacje. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielem ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy.

Automatyczne gromadzenie informacji

Podczas odwiedzania Witryny nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez Państwa przeglądarkę. Dane te mogą obejmować takie informacje jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą odwiedzał użytkownik przed wejściem na naszą Witrynę, strony naszej Witryny, które odwiedza, czas spędzony na tych stronach, informacje wyszukiwane na naszej Witrynie, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

 

Gromadzenie danych osobowych


Możesz odwiedzić Stronę bez informowania nas kim jesteś lub ujawniania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz skorzystać z niektórych funkcji Witryny, zostaniesz poproszony o podanie pewnych Danych Osobowych (np. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail). Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz, gdy dokonujesz zakupu lub wypełniasz jakiekolwiek formularze online na Stronie. Możesz zrezygnować z podawania nam swoich danych osobowych, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z nami.

Wykorzystanie i przetwarzanie zgromadzonych informacji

Wszelkie informacje, które zbieramy od Ciebie mogą być wykorzystane do personalizacji Twojego doświadczenia; poprawy naszej strony internetowej; poprawy obsługi klienta i odpowiedzi na zapytania i e-maile naszych klientów; przetwarzania transakcji; wysyłania biuletynów; wysyłania e-maili z powiadomieniami, takimi jak przypomnienia hasła, aktualizacje, itp; prowadzenia i obsługi naszej strony internetowej i Usług. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i tworzenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z Witryny. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w taki sposób, który mógłby zidentyfikować konkretnego użytkownika systemu.Możemy przetwarzać Dane Osobowe związane z Tobą, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (i) Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych dla jednego lub więcej określonych celów. Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami prawa możemy przetwarzać informacje do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (poprzez rezygnację), bez konieczności powoływania się na zgodę lub inną z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych; (ii) Dostarczenie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub do wypełnienia wszelkich zobowiązań przedumownych; (iii) Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu Państwo podlegają; (iv) Przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam; (v) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy, jaka konkretnie podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Subskrybując powiadomienia tekstowe KOLEDA (Green Warm technology SIA), wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od nas automatycznych marketingowych wiadomości tekstowych dotyczących naszych produktów i usług na numer telefonu podany podczas subskrypcji, oraz że wiadomości mogą być wysyłane za pomocą automatycznego systemu wybierania telefonicznego lub innej technologii. Częstotliwość wysyłania wiadomości jest powtarzalna. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Mogą obowiązywać stawki za wiadomości i transmisję danych. Odpowiedz STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE lub QUIT, aby zrezygnować oraz HELP, aby uzyskać wsparcie klienta. Użytkownik może otrzymać dodatkową wiadomość tekstową potwierdzającą decyzję o rezygnacji. Użytkownik rozumie i zgadza się, że próba rezygnacji za pomocą innych środków niż wysłanie SMS-a z powyższymi poleceniami nie jest rozsądnym sposobem rezygnacji.

Przekazywanie i przechowywanie informacji

W zależności od Państwa lokalizacji, przekazywanie danych może wiązać się z przekazywaniem i przechowywaniem Państwa informacji w kraju innym niż Państwa kraj. Masz prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony Twoich informacji. Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.

Prawa użytkowników

Mogą Państwo skorzystać z pewnych praw dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa informacji. W szczególności, mają Państwo prawo do następujących działań: (i) mają Państwo prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa informacji; (ii) mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa informacji, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda; (iii) mają Państwo prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię informacji podlegających przetwarzaniu; (iv) mają Państwo prawo do sprawdzenia dokładności Państwa informacji oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia; (v) w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa informacji, w którym to przypadku nie będziemy przetwarzać Państwa informacji w celu innym niż ich przechowywanie; (vi) w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do uzyskania od nas usunięcia Państwa Informacji Osobowych; (vii) mają Państwo prawo do otrzymania Państwa informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich bez żadnych przeszkód innemu administratorowi. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Państwa informacje są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie, na umowie, której są Państwo częścią lub na zobowiązaniach przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej nam lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z Państwa szczególną sytuacją, uzasadniającą sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeżeli Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zapoznać się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw Użytkownika mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez Właściciela w najwcześniejszym możliwym terminie.

Rozliczenia i płatności

Korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, aby pomóc nam w bezpiecznym przetwarzaniu Twoich informacji o płatnościach. Korzystanie z Państwa Danych Osobowych przez te podmioty trzecie podlega ich polityce prywatności, która może, ale nie musi zawierać tak samo chroniącej prywatności, jak niniejsza Polityka Prywatności. Sugerujemy, abyś zapoznał się z ich odpowiednimi politykami prywatności.

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych Danych Osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, prosimy nie podawać żadnych Danych Osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki poprzez poinstruowanie swoich dzieci, aby nigdy nie podawały Danych Osobowych za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub Usługi bez ich zgody. Jeśli mają Państwo powody sądzić, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam Dane osobowe za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub Usługi, prosimy o kontakt z nami. Użytkownik musi mieć ukończone 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w swoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić rodzicom lub opiekunom na przetwarzanie Danych osobowych w imieniu użytkownika).

Newsletters

Oferujemy elektroniczne biuletyny informacyjne, do których użytkownik może się dobrowolnie zapisać w dowolnym momencie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach lub kontaktując się z nami. Użytkownik będzie jednak nadal otrzymywać istotne wiadomości e-mail dotyczące transakcji.

Cookies

Witryna używa plików "cookies", aby pomóc w personalizacji Państwa doświadczeń online. Cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym użytkownika przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer użytkownika. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytane wyłącznie przez serwer internetowy w domenie, która wydała plik cookie dla użytkownika. Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych, aby obsługiwać naszą Witrynę i Usługi. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie, jeśli użytkownik woli. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i sposobach zarządzania nimi, odwiedź stronę internetcookies.org Oprócz korzystania z plików cookie i powiązanych technologii opisanych powyżej, możemy również zezwolić pewnym firmom zewnętrznym na pomoc w dostosowaniu reklam, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkowników oraz na zbieranie i wykorzystywanie innych danych dotyczących aktywności użytkowników na Stronie. Firmy te mogą dostarczać reklamy, które mogą również umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowanie użytkownika.

Sygnały Do Not Track

Niektóre przeglądarki posiadają funkcję "Nie śledź", która sygnalizuje odwiedzanym stronom internetowym, że nie chcesz, aby Twoja aktywność w sieci była śledzona. Śledzenie nie jest tożsame z używaniem lub zbieraniem informacji w związku z witryną internetową. Dla tych celów, śledzenie odnosi się do zbierania danych osobowych od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają stronę internetową lub usługę online, gdy poruszają się po różnych stronach internetowych w czasie. Sposób, w jaki przeglądarki komunikują sygnał "Nie śledź" nie jest jeszcze jednolity. W związku z tym, ta Witryna nie jest jeszcze przystosowana do interpretowania lub reagowania na sygnały Nie Śledzić przekazywane przez przeglądarkę. Mimo to, jak opisano bardziej szczegółowo w niniejszej Polityce, ograniczamy nasze wykorzystanie i zbieranie Twoich danych osobowych.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Strona zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez takie inne strony internetowe lub osoby trzecie. Zachęcamy Państwa do zwracania uwagi po opuszczeniu naszej Strony i do zapoznania się z oświadczeniami o prywatności każdej strony internetowej, która może gromadzić Dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje dostarczone przez Państwa na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych Osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą i opieką. Jednakże, nie można zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego, choć staramy się chronić swoje Dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) bezpieczeństwo, integralność i prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą stroną internetową nie może być zagwarantowana; i (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub manipulowane w tranzycie przez osoby trzecie, pomimo najlepszych starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy zdamy sobie sprawę, że bezpieczeństwo Strony zostało naruszone lub Dane Osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym, ale nie wyłącznie, ataków bezpieczeństwa lub oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia uzasadnionych środków, w tym, ale nie wyłącznie, dochodzenia i raportowania, jak również powiadomienia i współpracy z organami ścigania. W przypadku naruszenia danych podejmiemy uzasadnione starania, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest w inny sposób wymagane przez prawo. W takim przypadku zamieścimy stosowne powiadomienie na Stronie internetowej, wyślemy wiadomość e-mail.

Ujawnienie informacji prawnych

Ujawnimy wszelkie informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, np. w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego postępowania prawnego, a także gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie władz.

Zmiany i poprawki

Możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności od czasu do czasu według własnego uznania i będziemy informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach w sposobie traktowania przez nas Danych Osobowych. Gdy zmiany zostaną wprowadzone, zmienimy datę aktualizacji na dole tej strony. Możemy również powiadomić Państwa w inny sposób, według naszego uznania, na przykład poprzez informacje kontaktowe, które Państwo podali. Każda zaktualizowana wersja niniejszej Polityki Prywatności będzie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny lub Usług po dacie wejścia w życie zmienionej Polityki Prywatności (lub innej czynności określonej w tym czasie) będzie oznaczało zgodę na te zmiany. Firma nie będzie jednak bez zgody użytkownika wykorzystywać jego danych osobowych w sposób znacząco różny od tego, co zostało określone w momencie gromadzenia danych osobowych.

Akceptacja niniejszej polityki

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do korzystania lub dostępu do Strony internetowej i jej Usług.

Kontakt

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki lub skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej indywidualnych praw i Państwa Danych Osobowych, mogą Państwo to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego
Zamknij
}